U prostorima Srednje škole Nikole Tesle u Vukovaru održan je preventivni program namijenjen učenicima - „Zajedno protiv govora mržnje“, a koji za cilj ima promicati kulturu tolerancije, dijaloga, nenasilja i nediskriminacije te prevenciju svih oblika govora mržnje kao društveno neprihvatljivog oblika ponašanja.

Program je sastavni dio Programa preventivnih i proaktivnih aktivnosti policije i partnera usmjerenih na poboljšanje stanja sigurnosti na području grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.

Organizator događaja je PU vukovarsko-srijemska, u suradnji s PU osječko-baranjskom i međimurskom, uz podršku Ravnateljstva policije MUP-a te Vijeća za prevencije Grada Vukovara.

Ovom prilikom, zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara Filip Sušac istaknuo je kako Grad Vukovar podupire svaku aktivnost koja za cilj ima promicanje svih vidova tolerancije i uvažavanja, a na temelju razlika prisutnih u društvu. „Ovakvim aktivnostima i zajedničkim djelovanjem, ali i prenošenjem bitnih poruka na mlade, pridonosimo promicanju jasnog stava o neprihvatljivosti bilo kakve vrste diskriminacije, govora mržnje ili nasilja, jer prevencija je puno bolja opcija od represije.“, dao je zaključiti zamjenik Sušac.

Vlado Božić, načelnik PP Vukovar ovom prilikom izvijestio je javnost o bitnom smanjenju slučajeva međuvršnjačkog nasilja. „Tijekom prošle godine na području PP Vukovar evidentirano je 18 događaja s elementima međuvršnjačkog nasilja i diskriminacije, dok ove godine do danas bilježmo 2 takva slučaja. Svim mjerama i radnjama koje poduzimamo želimo pokazati jasan stav o neprihvatljivosti svih oblika nediskriminacije i govora mržnje.“, rekao je načelnik Božić.

Program u kojemu su sudjelovali učenici obuhvatio je niz radionica i tematskih aktivnosti poput izrade murala, radionicu grafita, sportske aktivnosti kojima se promovira tzv. fair play te druga razna natjecanja.