Dana 23. i 24. lipnja 2022. godine u vremenu od 20:00 do 23:00 sata Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. vršiti će tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području grada Vukovara, kako slijedi:

23. lipnja tretman sa zemlje vršiti će se u centru grada, Adici, Sotinu, na Mitnici, Sajmištu i Vučedolu

24. lipnja tretman sa zemlje vršiti će se u gradskoj četvrti Borovo naselju, na Lušcu te Lipovači

Koristiti će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, a koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak, molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ostanu u zatvorenom prostoru.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti sljedećeg dana, odnosno, kada to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.