Dana 01 i 03. rujna u vremenu od 18:00 do 22:00 sata vršiti će se tretmani suzbijanja komaraca sa zemlje na području Grada Vukovara:

  • 01. 09. 2023. - Centar grada, Adica, Sotin, Mitnica, Sajmište, Vučedol
  • 03. 09. 2023. – Borovo naselje, Lipovača, Lužac, Adica, Priljevo

Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak, molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ostanu u zatvorenom prostoru.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti sljedećeg dana, odnosno kada to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.