Dana 05. i 06. rujna 2023. godine u vremenu od 18:00 do 22:00 sata Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. obavljati će tretman suzbijanja komaraca s zemlje na području grada Vukovara kako slijedi:

05. rujna - nastavak akcije prekinut zbog lošeg vremena - Borovo naselje, Lipovača, Lužac, Adica, Priljevo
06. rujna - centar grada , Adica, Sotin, Mitnica, Sajmište, Vučedol