{gallery}2015/02/12/05{/gallery}  Lions Club Vukovar je povodom Svjetskog dana bolesnika organizirao 1. Znanstveno – stručnu tribinu 11. veljače 2015. godine u hotelu Lav u Vukovaru. Svjetski dan bolesnika utemeljio je papa Ivan Pavao II 1992. godine kako bi skrenuo pažnju na bolesnike i njihove probleme. Svrha obilježavanja je podizanje svijesti šire javnosti o potrebama bolesnika te težnja za stvaranjem bolje zdravstvene i društvene zaštite, koja će svakom oboljelom omogućiti dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb.
Predavači na ovoj znanstveno – stručnoj tribini bili su: prof. dr. sc. Robert Steiner, dr. sc. Biserka Kovač, dr. med. Zoran Aleksijević, dr. med. Nikolina Ljubičić Marković, dr. med. Ivica Šuvak, mag. med. techn. Agneza Aleksijević, mag. fizioterapije Slavica Babić, bacc. Physioth. Zdenka Floršić te bacc. med. tehn. Tatjana Peranović. U ime Grada Vukovara skupu je nazočila Ana Živanović, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
Po završetku tribine, pripremljen je prigodan domjenak za predavače i uzvanike.
Lions club je najveća humanitarna organizacija s preko 1,4 milijuna članova diljem svijeta. U Republici Hrvatskoj ima oko 1400 članova - volontera, u više od 60 klubova, a pomaže lokalnoj zajednici i regiji.