Dana 9. lipnja 2015. g. zbog vremenskih uvjeta nije dovršen tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području Sotin, Mitnica, Centar i Sajmište.

Ukoliko vremenske prilike dozvole tretiranje, akcija će se obaviti tijekom današnjeg dana, odnosno kada to bude moguće.

Vrijednost ugovorene usluge dezinsekcije komaraca u gradu Vukovaru je 1.360.900,00 kn.
Više o larvicidnom tretiranju komaraca na linkovima...

http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/287-upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/8633-larvicidno-tretiranje-komaraca-11-i-12-lipnja-2015
http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/287-upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/8629-prvo-adulticidno-tretiranje-komaraca-u-lipnju-2015
http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/287-upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/8629-prvo-adulticidno-tretiranje-komaraca-u-lipnju-2015
http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/287-upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/8537-larvicidno-tretiranje-komaraca-20-i-21-svibnja-2015
http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/287-upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/8503-larvicidno-tretiranje-komaraca-11-i-12-svibnja-2015
http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/287-upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/8431-larvicidno-tretiranje-komaraca-zapocinje-u-vukovaru-28-travnja