Uvidom u stanje na terenu, kontrolom voda stajaćica i uzimanjem uzoraka iz voda stajaćica sa Petrovačke dole - ribnjak kod deponije smeća, sa SRC " Bara " i Adice – Staro korito Vuke uočena je pojava ličinki komaraca u ranom stadiju te se pristupa sedmom larvicidnom tretmanu.
Sedmi larvicidni tretman komaraca izvodit će se 8. i 9. srpnja 2015. na lokalitetima:
• Otvorena žarišta komaraca - Vučedol, Petrovačka dola, SRC "Bara", Rijeka Vuka, Staro korito Vuke, Rijeka Dunav, Bobotski kanal i kanali na Lipovači.

Larvicidni tretman izvodit će se preparatima:
• DIVAL (diflubenzuron 20%) - tekući larvicid,
• TARVIS (diflubenzuron 2%) - larvicidi u obliku tableta od 2g.
- distributer za oba preparata je "PRESSO" d.o.o. Zagreb
- proizvođač Zapi S.p.a. Conselve ITALIA
- sredstvo je razvrstano izvan Liste otrova

Popis djelatnika koji obavljaju tretman komaraca:
• Dejan Pajkanović, sanit.ing. - kontakt osoba
• Sanja Stepanović

Obavijest o tretiranju poslana je Zavodu za javno zdravstvo i Sanitarnoj inspekciji.
Vrijednost ugovorene usluge dezinsekcije komaraca u gradu Vukovaru je 1.360.900,00 kn, a zaključno s današnjim datumom izvršeno je šest larvicidnih, pet adulticidnih tretiranja sa zemlje i dva adulticidna avio tretmana komaraca.