Grad Vukovar kao i prethodnih godina povodom nadolazećeg blagdana Uskrsa isplatit će jednokratnu novčanu naknadu (Uskrsnicu) korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja Grada Vukovara u iznosu od 250,00 po korisniku za 300 korisnika.

Jednokratna novčana naknada za Uskrsne blagdane za navedene korisnike isplatit će se u Croatia banci, J. J. Strosmayera 5, Vukovar, a isplata započinje dana 21. ožujka 2016. god.

Iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za ovu vrstu pomoći izdvojeno je 75.000,00 kn