GRADONAČELNIK

KLASA: 335-01/19-01/1
URBROJ: 2196/01-02-20-11
Vukovar, 17. studenoga 2020.

 

PREDMET: PRIOPĆENJE ZA JAVNOST - rad ugostiteljskih objekata za dane 17. i 18. studenoga 2020.

Na sastanku održanom 10. studenoga 2020. u Zagrebu, s predstavnicima Nacionalnog stožera civilne zaštite, donijeta je Odluka, s obzirom na epidemiološku situaciju, da ugostiteljski objekti na području grada Vukovara rade do 21,00 sat. Poštujući takvu odluku, Grad Vukovar je donio Odluku o ograničavanju radnog vremena za ugostitelje do 21,00 sat za dane 17. i 18. studenoga 2020.

U nedjelju, 15. studenoga 2020., pojavila se inicijativa Županijskog stožera da ugostiteljski objekti na dan 18. studenoga budu zatvoreni. Grad Vukovar je nakon toga izašao s prijedlogom načina rada ugostiteljskih objekata kojim bi se istima omogućilo da biraju jedan od dva modela rada, odnosno da rade do 21,00 sat ili da ne rade na dan 18. studenoga, uz nadoknadu štete.

Kako do ovog trena nije stigla Odluka Nacionalnog stožera, Grad Vukovar se vodi i dalje svojom prvotnom Odlukom, odnosno da ugostiteljski objekti na dane 17. i 18. studenoga 2020. rade do 21,00 sat.

 

S poštovanjem,

 

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.