Sukladno točki 9. stavak 4. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2023. godini (KLASA: 320-10/23-01/2, URBROJ: 2196-1-02-23-4 od 12. travnja 2023. godine), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara, gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o dodjeli bespovratne potpore u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2023. godini.


ODLUKA