Na temelju članka 15. stavka 1. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj:11/18 od 27. studenog 2018. godine), članka 15. stavka 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 3/19 od 14. ožujka 2019. godine) Gradonačelnik Grada Vukovara donio je dana 23. prosinca 2022. godine Odluku o dodjeli stipendija, kojom je utvrđena Konačna lista kandidata za dodjelu stipendije Grada Vukovara za školsku/akademsku godinu 2022./2023. po postupku Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. (KLASA:604-01/22-01/1, URBROJ:2196-1-02-22-5) objavljenog u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara dana 14. listopada 2022. godine.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke (Klasa:604-01/22-01, Ur.Broj:2196-1-02-22-4)
Odluka o dodjeli stipendija

Pozivaju se kandidati za dodjelu stipendija (učenici i studenti) da dođu osobno na potpisivanje Ugovora o stipendiranju u srijedu, 28. prosinca 2022. godine od 8.00 -15.00 sati u gradsku upravu Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana br. 1 u Vukovaru.
Učenici koji nisu punoljetni trebaju doći s roditeljem/skrbnikom na potpisivanje Ugovora o stipendiranju.
Ugovore o stipendiranju učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2022./2023., svečano će uručiti Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava, prof. u četvrtak, 29. prosinca 2022. godine u dvorani rodne kuće „Lavoslav Ružička“ na adresi Josipa Jurja Strossmayera 25 u Vukovaru.
Na svečanu dodjelu Ugovora o stipendiranju učenici/studenti trebaju doći u 12.15 sati.