Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15, 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst, 7/19-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21, 15/22), članka 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 11/18 i 3/19), Zapisnika sa sastanka Povjerenstva za dodjelu stipendija (KLASA:604-01/22-01/1, URBROJ:2196-1-3-22-608), Gradonačelnik Grada Vukovara donio je dana 14. ožujka 2023. godine Odluku o dodjeli stipendija iz posebno prikupljenih sredstava (donacija) za akademsku godinu 2022./2023.

- Odluka o dodjeli stipendija iz posebno prikupljenih sredstava (donacija)

Osim stipendija iz proračunskih sredstava Grada Vukovara dodjeljuju se stipendije iz posebno prikupljenih sredstava (donacija), koja su pristigla nakon objave Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023. Stipendije se dodjeljuju studentima ostalih zvanja, druge i viših godina studija, koji su ostvarili stipendiju Grada Vukovara za akademsku godinu 2022./2023., a prednost kod dodijele stipendije imaju studenti koji studiraju izvan područja grada Vukovara.

Broj stipendija iz posebno prikupljenih sredstava (donacija) i njihov iznos odredili su donatori:
- Grad Jastrebarsko za dodjelu dvije (2) stipendije za studente grada Vukovara u iznosu od 132,70 €/10 mjeseci/ po studentu
- Grad Mali Lošinj za dodjelu jedne (1) stipendije za studente Vukovara u iznosu od 112,81 €/11 mjeseci/ po studentu
- Grad Čakovec za dodjelu jedne (1) stipendije za studente grada Vukovara u iznosu od 106,18 €/10 mjeseci/ po studentu
- Grad Opatija za dodjelu pet (5) stipendija za studente grada Vukovara u iznosu od 106/18 €/10 mjeseci/ po studentu
- Grad Hvar za dodjelu pet (5) stipendija za studente grada Vukovara u iznosu od 106/18 €/10 mjeseci/ po studentu
- Grad Dubrovnik za dodjelu deset (10) stipendija za studente grada Vukovara u iznosu od 106/18 €/10 mjeseci/ po studentu.

Obavijest o potpisivanju Dodatka Ugovora o stipendiranju studentima, koji su ostvarili pravo na dodjelu sponzorske stipendije bit će upućena e-mailom ili pozivom na njihov broj telefona.