U organizaciji Dječjeg kreativnog centra DOKKICA te Udruge za razvoj zajednice Kreativka, a uz potporu Grada Vukovara otvoren je STEM FEST Slavonija koji se na Trgu Republike Hrvatske održava 13. i 14. travnja.

Manifestaciju je otvorio zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Filip Sušac rekavši kako mu je drago što je Vukovar prvi grad u Slavoniji u kojem se STEM FEST održava te kako je pohvalno što će naši najmlađi sugrađani putem radionica u sklopu festivala imati priliku susresti se sa STEM sadržajem i steći nova znanja.

Partneri ovoga projekta koji se održava u 4 slavonska grada -  Vukovaru, Slavonskom Brodu, Požegi i Virovitici su Udruga za razvoj zajednice Kreaktiva, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek te Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar, a ukupna vrijednost projekta iznosi 2.679.432,62 kuna.

Udio bespovratnih sredstava osiguranih iz Europskog socijalnog fonda iznose 85 %, dok je iz Državnog proračuna Republike Hrvatske osigurano 15 %.