Temeljem Zapisnika sa sjednice Povjerenstva za dodjelu stipendija održane dana 30. studenoga 2023. godine u zgradi gradske uprave Grada Vukovara, soba 32 s početkom u 12.00 sati i završetkom u 14.00 sati, a sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 11/18, 3/19), Odluci o deficitarnim zanimanjima i zvanjima (Klasa:604-01/23-01/1, Ur.Broj:2196-1-02-23-3) i Odluci o mjesečnom iznosu i broju stipendija za učenike i studente s područja grada Vukovara za školsku/akademsku godinu 2023./2024. (Klasa:604-01/23-01/1, Ur.Broj:2196-1-02-23-4), Povjerenstvo za dodjelu stipendije utvrđuje Prijedloge lista kandidata za dodjelu stipendije i to:

 • Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije za 2023./2024. – DEFICITARNA ZVANJA - STUDENTI
 • Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije za 2023./2024. – OSTALA ZVANJA - STUDENTI KOJI STUDIRAJU IZVAN PODRUČJA GRADA VUKOVARA
 • Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije za 2023./2024. – OSTALA ZVANJA - STUDENTI KOJI STUDIRAJU NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA
 • Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije za 2023./2024. – DEFICITARNO ZANIMANJE - UČENICI
 • Prijedlog liste kandidata – KANDIDATI KOJI NE UDOVOLJAVAJU NATJEČAJU ZA DODJELU STIPENDIJE ZA 2023./2024.

U roku od osam (8) dana od dana objavljivanja Prijedloga lista kandidata na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i na internetskim stranicama Grada Vukovara svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Prijedlog liste. Prigovor na Prijedlog liste podnosi se Povjerenstvu putem Upravnog tijela nadležnog za obrazovanje. O prigovoru odlučuje Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva. Odgovor o prigovoru donosi se u roku petnaest (15) dana od dana zaprimanja prigovora. Odgovor o prigovoru je konačan.

Za sve eventualne upite i informacije možete se obratiti Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i branitelje na broj telefona 032/456-544.


PROČELNIK:

dr.sc. Darko Dimić

PRILOZI:

 1. Odluka o stipendiranju učenika i studenata
 2. Odluka o deficitarnim zanimanjima i zvanjima
 3. Odluka o mjesečnom iznosu i broju stipendija
 4. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije za 2023.-2024. - DEFICITARNA ZVANJA  STUDENTI
 5. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije za 2023.-2024. - OSTALA ZVANJA STUDENTI KOJI STUDIRAJU IZVAN PODRUČJA GRADA VUKOVARA
 6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije za 2023.-2024. - OSTALA ZVANJA STUDENTI KOJI STUDIRAJU NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA
 7. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije za 2023.-2024. - DEFICITARNO ZANIMANJE UČENICI
 8. Prijedlog liste kandidata - KANDIDATI KOJI NE UDOVOLJAVAJU NATJEČAJU ZA DODJELU STIPENDIJE ZA 2023.-2024.