U kontekstu obilježavanja Međunarodnog dana arhiva (9. lipnja 2019.) Državni arhiv u Vukovaru u suradnji s Dječjim vrtićem Vukovar I - Sajmište i Osnovnom školom Dragutina Tadijanovića u Vukovaru organizirao je 7. lipnja 2019. predstavljanje didaktičke igre: „Bicikl - ljubavi moja".
Igra je namijenjena djeci predškolskog i najmlađeg školskog uzrasta, a svrha joj je da na poučan i zabavan način sudionike upozna s poviješću i razvojem bicikla tijekom proteklih 200 godina otkako je službeno patentiran prvi bicikl.

Spomenuta tema („Bicikl - ljubavi moja") ove je godine zajednička programska tema koja se provlači kroz kulturni program Međunarodnog dana arhiva svih državnih arhiva u Republici Hrvatskoj. Arhivi su u tom smislu osmislili i organizirali izložbe, arhivsko-pedagoške radionice i ostala kulturna događanja na temu bicikla i biciklizma.

Didaktička igra „Bicikl - ljubavi moja" nova je didaktička igra Državnog arhiva u Vukovaru, koji je prethodno realizirao i popularnu igru „Putovima zavičaja". Njima je učinjen novi iskorak u razvoju arhivske pedagogije na području Vukovarsko-srijemske županije i Republike Hrvatske.
Autorica igre je viša arhivistica Irena Milobara. Programi arhivske pedagogije Državnog arhiva u Vukovaru omogućeni su zahvaljujući izdašnoj financijskoj potpori resornog Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Vukovarsko-srijemske županije.