U Zavodu za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Vukovaru u okviru manifestacije Dan otvorenih vrata priređena je izložba o akademiku Hrvoju Požaru pod nazivom "Akademik Hrvoje Požar - vukovarski dani" te je dr. sc. Vlasta Novinc, upraviteljica Zavoda, održala i kratko predavanje te prezentaciju o akademiku Požaru, ukazujući na vrijeme koje je akademik Požar proveo u Vukovaru i Borovu radeći od 1941. do 1945. kao rukovoditelj energane koja je bila dio industrijskog kompleksa Bata.

Nakon toga slijedilo je predavanje o romanu "Dva života jedne žene" Janka Matka, pučkoga književna, čija je radnja smještena u Vukovar za vrijeme Prvoga svjetskoga rata. U jednom dijelu programa sudjelovali su i učenici Gimnazije Vukovar.