Cjeloživotno obrazovanje i cjeloživotno učenje u sinergiji uključuju ne samo organizirano učenje već i nenamjerno, neorganizirano i spontano stjecanje znanja tijekom cijeloga života. Škole imaju zadatak i obvezu omogućiti svojim učenicima usvajanje, produbljivanje i obnavljanje znanja, vještina i iskustva u različitim razdobljima života, različitim okruženjima i načinima učenja. Brze promjene na tržištu rada, starenje stanovništva i sve izraženija globalna konkurencija sve više stavljaju u fokus važnost cjeloživotnog učenja jer ono postaje preduvjet zapošljivosti pojedinca i povećanja njegove konkurentnosti na tržištu rada, te, ne manje važno, cjeloživotno učenje postaje temelj ostvarivanja osobnih potencijala. Nova znanja i učenje tijekom cijelog života pomažu u razumijevanju stalnih promjena, njihovom praćenju ali i u aktivnom stvaranju.
Svjesni činjenice da cjeloživotno učenje postaje vodeće načelo za razvoj obrazovanja, učenici i nastavnici Gimnazije Vukovar aktivno sudjeluju u obilježavanju Tjedna cjeloživotnog učenja. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove godine, od 2. do 8. listopada, organizira 11. Tjedan cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj. Radi se o nacionalnoj obrazovnoj kampanji u kojoj se svim zaineresiranima na neposredan, često i neformalan način, prenosi poruka o važnosti obrazovanja i učenja i to kroz nekoliko stotina događanja diljem Hrvatske usmjerenih na promociju obrazovanja i učenja. Cilj ove nacionalne obrazovne kampanje je podizanje svijesti o važnosti učenja i obrazovanja a radi se o UNESCO-ovoj inicijativi koja je pokrenuta 1999. godine, i svake se godine obilježava u brojnim zemljama na svim kontinentima kako bi se senzibilizirala javnost za cjeloživotno učenje, promicala kultura učenja te potaknula osobna motivacija.
U Gimnaziji Vukovar, održane se dvije radionice u koje su bili uključeni učenici 2C i 3C razreda prirodoslovno-matematičkog usmjerenja, vođeni nastavnicama Sanjom Pavlović Šijanović i Kristinom Kristek. Učenici su u sklopu prve radionice: Micro:bit (https://makecode.microbit.org/), izrađivali društvene igre poput Krtičnjaka, Kamen-Papir-Škare, Križić-Kružić te su stvarajući ih i u konačnici igrajući ih, usvajali i stjecali brojna znanja i vještine ne samo vezane za informatička, programerska područja, već i znanja i vještine iz područja komunikacije i kolaboracije. Razlozi uporabe BBC micro:bita u nastavi leže u njegovoj edukativnoj svrsi ali i u njegovoj mogućnosti da inspirira i potakne učenike na stvaranje kreativnih rješenja problemskih situacija ih svih predmetnih područja.
U sklopu druge radionice pod nazivom Chemistry of Space, učenici su obradili teme vezane uz planete Sunčeva sustava s naglaskom na istraživanje kemijskog sastava i građe planeta te njihovih atmosfera. Cilj ove radionice bio je da učenici spoznaju na koji način znamo sve o kemijskom sastavu Svemira. Upoznajući se s metodom spektroskopije koja omogućava proučavanje svjetlost koja dolazi sa objekata u Svemiru učenici su naučili na koji način saznajemo informacije o kemijskom sastavu, temperaturi, gustoći i kretanju objekata u Svemiru. Kroz ovu su radionicu učenici upotrijebili zanje iz svih STEM predmeta - kemija, fizika, matematika, biologija te koristeći online alate i znanje iz informatike izradili unikatne i reprezentativne plakate koristeći online aplikaciju Piktochart (https://piktochart.com/) pomoću kojih će prezentirati svoje spoznaje i otkrića o Svemiru drugim učenicima naše škole.
Cjeloživotno obrazovanje mora biti ključan čimbenik 21. stoljeća, jer se njime obrazovanje utemeljuje kao učeće društvo koje omogućava učenje i cjeloviti razvoj talenata svakog pojedinca tijekom cijelog životnog vijeka. Učenici Gimnazije Vukovar svojim aktivnim sudjelovanjem u obrazovnim kampanjama, dokazuju da učenje ne mora biti određeno krutim razredno–predmetno–satnim sustavom u kojem je sadržaj nastavnih predmeta daleko od suvremenog života. Integriranom nastavom, naši učenici pretvaraju linearne teorijske sadržaje u dinamične poveznice a korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije ostvaruju istraživački utemeljeno učenje i kolaboraciju. Aktivnosti, sudjelovanja i postignuća naših učenika pokazuju da smo na dobrom putu jer smo na vrijeme shvatili da ključ obrazovanja leži u motiviranju i osposobljavanju svakog učenika da razvije i iskoristi svoje talente, svoj kreativni potencijal, i u konačnici preuzme odgovornost za svoj život i ostvarenje svojih ciljeva.