Školski projekt – „Pričam ti priču“ metodom kamishibai
Godina čitanja
Pripovijedanje je dobar put za uvod u čitanje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je natječaj za projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to u skladu s učeničkim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima. Na natječaj se prijavila i OŠ Siniše Glavaševića, Vukovar. Svaka škola je mogla prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu. Na dobro osmišljen i napisan projekt pod nazivom “Pričam ti priču” metodom kamishibai Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je školi zatražena sredstva za realizaciju projekta u visini 9000 kn.

Nakon godinu dana marljivog rada sve projektne aktivnosti smo proveli prema planu i na vrijeme.
Drago nam je što je naš trud i rad prepoznat, a još nam je draže što je cjelokupni projektni rad bio jedno izrazito pozitivno iskustvo. Puni entuzijazma i motivacije ulazimo u nove projekte te se veselimo novim izazovima.

U projektu su sudjelovali svi učitelji i učenici razredne nastave, a voditeljice projekta bile su Biljana Krnjajić, dipl. knjižničar i Jasna Panza dip. učitelj RN. Pozitivno i motivirajuće razredno ozračje koje je besprijekorno vladalo od prvih dana nastave zadržalo se svo vrijeme. Učenici su pokazali neizmjeran trud i motivaciju i nisu klonuli niti u jednoj nastaloj situaciji.

Učenicima je bilo neizmjerno zabavno i poticajno pristupiti kreativnom projektu i istraživačkom zadatku.
Projekt je trajao čitavu godinu u kojima su učenici uspjeli na zabavan i jednostavan način ostvariti zadane ishode.

Cilj škole je stjecanje znanja i vještina prilagođavajući metode rada, opterećenje nastavnim sadržajima, ali i usmjeravanje života učenika na školu.
Kamishibai je vrsta tradicionalnog uličnog pripovijedanja priča uz slike, podrijetlom iz Japana („papirnato kazalište“). Kamishibai metom se utječe na poticanje govornojezičnog izražavanja, poticanje čitalačkih vještina, osvještava se osjećaj pripadnosti, razgovara o emocijama i o odnosima koji se ostvaruju od najranije dobi.
Velika vrijednost ove metode je u ideji da priče izrađuju djeca zajedno s učiteljima koji ih vode u tome. Cijeli proces je izrazito dinamičan i otvoren za mnogobrojne poticaje koji podrazumijevaju davanje individualnog doprinosa, stvaranje odnosa u grupi, uvažavanje drugih te prakticiranje suradnje i zajedništva.
Pomoću kamishibai-a smo: poticali čitanje, njegovali ljubav prema tradicijskoj baštini i povijesti, poticali usmeno i jezično izražavanje, pripremali učenike za javni nastup i njegovali i poticali kulturu govorenja te slušanja (međusobnog uvažavanja).

Kamishibai je spoj više umjetnosti pa tako kombinira usmene i vizualne elemente u pripovijedanju. Djeca kroz radionice mogu formirati svoje priče, slikati i izvoditi svoje predstave. Kamishibai pridonosi razvoju socijalnih i intelektualnih kompetencija, bogaćenju rječnika, poticanju kreativnosti i formiranju mašte.

Zahvaljujemo se ravnateljici škole gđi. Slavici Mišić na podršci i svim učiteljicama i učenicima za trud, razumijevanje i suradnju.