Nastavak provedbe trogodišnjeg programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

PODRUČJE: Područje II Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom

PRIORITET: Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika

VRSTE USLUGA I AKTIVNOSTI: Organizirane igraonice u svrhu razvoja socijalnih vještina djece i bolje ravnoteže između obiteljskih obveza obitelji djece s teškoćama u razvoju

PARTNERSKE ORGANIZACIJE: Grad Vukovar, Grad Ilok, Osnovna škola „Julija Benešića“ Ilok i Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek
Provedba projekta i planirano partnerstvo strateški je osmišljeno da osigura pozitivan utjecaj na psihofizički razvoj i socijalnu uključenost ciljane skupine – djece s teškoćama u razvoju. Planirane aktivnosti osigurat će uvjete za lakšu integraciju, učenje te u konačnici uspješnije obrazovanje uključene djece. Opremanjem partnerskih organizacija sportskom opremom i rekvizitima osigurali smo regionalnu pokrivenost, uvjete za pokretanje izdvojenih jedinica provedbe naših programa i djeci dostupnost istih, a zajedničkom suradnjom i razmjenom iskustva u radu međusobno jačanje svih uključenih organizacija.

Osnovni cilj projekta je poboljšanje socijalnih vještina i psihofizički razvoj kod djece s teškoćama u razvoju uvođenjem ciljanih, strateški planiranih aktivnosti slobodnog vremena.
Aktivnosti obuhvaćaju provedbu sportskih igraonica za djecu s teškoćama u razvoju u Vukovaru, Iloku i Osijeku koje su bazirane na stjecanju borilačkih vještina, kao i drugim sportsko – rekreativnim programima.

Ovim partnerstvima želimo uspostaviti međusektorsku suradnju i ojačati kapacitete odgojno obrazovnih ustanova u vidu širenja mreže socijalnih usluga u Vukovarsko – srijemskoj i Osječko – baranjskoj županiji te stručni rad sa djecom s teškoćama u razvoju, kao i osigurati djeci jednake mogućnosti u ruralnom području, ali i u gradovima koji nemaju razvijenu mrežu socijalnih usluga.
Socijalni i emocionalni razvoj djece s teškoćama u razvoju ponešto se razlikuje od onog njihovih vršnjaka. Naime, on je povezan s općim mentalnim stanjem. Stoga, mnoga takva djeca imaju nižu razinu samopoštovanja, smanjenu socijalnu prihvaćenost, imaju poteškoća s emocijama i veću ovisnost o drugima u svakodnevnom životu. Mnoga istraživanja pokazala su da tjelesno vježbanje i uključivanje djece s teškoćama u razvoju u sportske programe ima pozitivan učinak na njihovo emotivno i socijalno stanje.
Kineziološke aktivnosti kroz projekt primjerene su cjelokupnom zdravstvenom stanju vježbača te njegovim individualnim sposobnostima i interesima. Voditelj kinezioloških aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju pomno bira aktivnosti primjerene djetetu i teškoći koju ono ima, ali i ulaže veliki trud kako motivirati dijete i kako ga poticati na vježbanje.

Stoga nam je ovaj projekt Povežimo se! od velikog značaja i nadamo se da će i nakon završetka ovog trogodišnjeg programa imati svoj nastavak i biti prepoznat u široj zajednici, ali i kod donositelja odluka.