Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je od 1.lipnja 2021. godine počela s provedbom druge godine trogodišnjeg projekta ''(RE)aktivacija starijih osoba!'' projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u okviru poziva: ''Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici''.

Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Vukovar i Domom za starije osobe Primum.

Opći cilj projekta je Širenje socijalnih usluga u zajednici osobama starije životne dobi s ciljem podrške deinstitucionalizacije i aktivnom uključivanju starijih osoba u društvo kroz usluge i inovativne modele uključivanja.

Vrste usluga i aktivnosti: Organiziranje i provedba kreativnih i edukativnih radionica i edukacija za osobe starije životne dobi, pružanje pravne i psihološke pomoći i podrške osobama starije životne dobi, monitoriranje inovativnog pristupa socijalnom uključivanju osoba starije životne dobi koristeći moderne tehnologije-Mobilna halo pomoć u kući, jačanje mreže s pružateljima socijalnih usluga u zajednici kroz partnerstava i mrežu podrške i suradnje, promocija projekta i evaluacija.
Mobilna telefonska pomoć u kući je aktivnost projekta koji smo kroz projekt RE(aktivacija)starijih osoba! uveli u prvoj godini provedbe projekta kao inovativni način komunikacije kupnjom mobilne komunikacijske aparature . Kroz sve vrijeme provedbe projekta vrši se monitoring sustava mobilne pomoći u kući kako bi se sustav na vrijeme popravljao ukoliko dođe do poteškoća, a usluga bila omogućena korisnicima tijekom 24 sata.

Kreativne radionice za osobe starije životne dobi biti će organizirane u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji s ciljem bolje socijalne uključenosti osoba starije životne dobi kroz druženja na kreativnim radionicama kao i učenju novih, kreativnih načina izražavanja kroz likovne, plesne i nutricionističke radionice što je od iznimne važnosti za reaktivaciju i uključivanje osoba starije životne dobi u socijalne procese.

Bit će održane tri edukacije osobama starije životne dobi s tri različite teme. Edukacije su važne za korisnike u odnosu na podizanje razine informiranosti o načinima raspolaganja imovinom za vrijeme života, preventivnom djelovanju na informiranost korisnika u odnosu na sprječavanje nasilja nad starijima kroz informiranje o pravima i načinima zaštite, socijalnim pravima.

Kroz sve vrijeme provedbe projekta promovirati ćemo provedene projektne aktivnosti radi bolje informiranosti i uključivanja osoba starije životne dobi u projektne aktivnosti kako bismo ih u što većem broju uključili u edukacije, radionice, informirali i pomogli u zaštiti prava.