{gallery}2014/07/22/01{/gallery} Nominalni članovi udruge su djece s različitim motoričkim, intelektualnim, zdravstvenim, govornim i ponašajnim teškoćama u dobi od 3-10 godina, čiji su se roditelji organizirali i rade kroz udrugu Vukovarski leptirići. Svjesni ekonomske situacije u kojoj se nalazimo i suočeni s potrebom kontinuiranog interdisciplinarnog rada s našom djecom, roditelji su preuzeli ulogu terapeuta, odgojitelja, skrbnika, prijatelja za igru, jer nema stručno organiziranog rada s djecom te djeca još uvijek nisu integrirana u redovne vrtiće, dok djeca s težim oštećenjem ne mogu u školu za djecu s teškoćama u razvoju. Upornim zalaganjem i svladavajući mnoge poteškoće, od lokalne razine na dalje, uspjeli smo stvoriti udrugu koja sada pruža redovite rehabilitacijske tretmane djeci od koje je većina trenutno u optimalnoj fazi razvoja kad je moguće postići velike pomake u njihovom razvoju. To je osnovni razlog osnivanja Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Vukovarski leptirići", koja nastoji putem donacija i projekata djeci omogućiti kvalitetan i kontinuiran rad stručnih osoba, što je izuzetno teško.
Zahvaljujući vrijednoj donaciji Prvog plinarskog društva kupljen je Neurofeedback uređaj. Neurofeedback se u svijetu uspješno koristi već dugi niz godina kod poremećaja pažnje i koncentracije, sa ili bez hiperaktivnosti. Koristi se i kod impulsivnosti, raznih poteškoća učenja, disharmoničnog razvoja te ostalih smetnji ponašanja. Njegova učinkovitost je dokazana u mnoštvu istraživanja, posebice kod ADHD, ASD, autizma i ostalih disharmoničnih poremećaja te kod epilepsije.
U cjelini su, primjenom neurofeedback metode, kod navedenih poremećaja evidentirana poboljšanja u socijalnoj integraciji, komunikaciji, pažnji i koncentraciji te emocionalna stabilnost i opće poboljšanje ponašanja. Angažirana je prvostupnica fizioterapije kojoj smo osigurali edukaciju, kao i edukacijskom rehabilitatoru. U program je trenutno uključeno 40-ero djece kod koje je već evidentiran napredak u govoru, komunikaciji, kognitivnom i emocionalnom smislu te su kod neke djece smanjeni epi napadi, agresivnost, autoagresivnost i migrene o čemu postoji evidencija na stučnoj razini.
Postoji opravdana potreba za financiranjem stručne osobe za neurofeedback program, kao i ovaj tzv. trening mozga, koji smo ovdje izdvojili kao specifikum programa Udruge za koji tražimo financijsku pomoć, jer pored KBC Osijeka uređaj ima još samo naša Udruga u cijeloj regiji. Kako je lista čekanja i do godinu dana, sve više djece iz dvije županije (Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske) gravitira našoj Udruzi koristeći neurofeedback program, kao i ostale trepijske metode koje provodimo.