Pod pokroviteljstvom Grada Vukovara, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih, Europski dom Vukovar u suradnji s PRONI/Info centrom za mlade Vukovar pozivaju vas na konferenciju Mlad/a sam i vrijedim društvu!

Navedena konferencija održati će se u utorak, 12. kolovoza 2014. godine u 10,00 sati u Hotelu Lav u Vukovaru.
Uvod u konferenciju dati će Dijana Antunović Lazić (Europski dom), Siniša Mitrović (Grad Vukovar) i Karolina Šoš Živanović (PRONI/Info centar za mlade Vukovar).

Sudionici konferencije su mladi iz grada Vukovara i iz općina koje ga okružuju. U okviru konferencije, mladi će imati mogućnost predstaviti svoje djelovanje u općini iz koje dolaze, probleme koji ih prate te potencijale koje imaju. Sastavni dio konferencije će biti informativni štandovi udruga/institucija koje svojim programskim sadržajima daju doprinos jačanju socijalnog/društvenog kapitala u zajednici.

Međunarodni dan mladih - 12. kolovoza proglašen je Međunarodnim danom mladih Rezolucijom 54/120 Glavne skupštine Ujedinjenih naroda od 17. prosinca 1999. godine (temeljem preporuke Svjetske konferencije ministara za mlade - Lisabon, 8. do 12. kolovoza 1998. godine).