{gallery}2014/09/30/02{/gallery}U okviru aktivnosti Grundtvig obrazovnoga partnerstva Natječaja za Program za cjeloživotno učenje 2013. godine, Udruga „Bubamara" sklopila je partnerstvo sa 4 Saveza udruga osoba s invaliditetom iz Italije, Ujedinjenoga Kraljevstva i Litve. Partnerstvo je sklopljeno u svrhu uspostavljanja i provođenja politika za osobe s intelektualnim teškoćama koje su u skladu sa mjerama i smjernicama Konvencije Ujedinjenih Naroda o pravima osoba s invaliditetom, te nacionalnim strategijama na snazi. Povodom dolaska navedenih delegacija u našu županiju, UOSI Bubamara Vinkovci ih je odlučila dovesti i u Vukovar da bi pogledali i upoznali se sa socijalnim uslugama UZOSIO Golubica Vukovar, točnije poludnevnim boravkom i organiziranim stanovanjem uz podršku. Posjetitelji su bili oduševljeni sa viđenim i sa cijelom organizacijom te su se razmjenila međusobna iskustva.