{gallery}2014/12/01/01{/gallery}Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem ''Golubica'' Vukovar primila je donaciju mandarina od Župe Sv.Filipa i Jakova Vukovar. Korisnike je ova donacija jako razveselila te im se ovim putem još jednom zahvaljujemo.