{gallery}2015/04/30/04{/gallery} U prostorijama Centra za edukaciju Gradskog društva Crvenog križa Osijek jučer, 29. travnja 2015. održana je edukacija za pružatelje socijalnih usluga koji imaju sklopljen ugovor s Ministarstvom socijalne politike i mladih o pružanju socijalnih usluga u mreži- „Standardi kvalitete socijalnih usluga".
Ispred Službe za upravljanje kvalitetom edukaciju je provela voditeljica službe Lidija Budimović.
Na edukaciji je sudjelovalo 17 udruga sa područja Vukovarsko-srijemske županije. Po završetku edukacije svim je sudionicima uručena potvrdnica o sudjelovanju na edukaciji,a ispred UZOSIO Golubica Vukovar edukaciji su prisustvovale Jelena Hodak i Danijela Stanek.