{gallery}2015/09/03/04{/gallery} S ciljem planiranja provedbe aktivnosti usmjerenih ka daljnjem razvoju i jačanju volonterstva na području grada Vukovara, 2. rujna u okviru projekta „Volonterski centar Vukovar" održan je prvi radni sastanak partnera i suradnih organizacija.
Predstavnici Grada Vukovara i Mirovne grupe mladih Dunav (partneri), Volonterskog centra Osijek, Hrvatskog zavoda za zapoošljavanje, Područni ured Vukovar i Gradske knjižnice Vukovar (suradne organizacije) te PRONI Centra za socijalno podučavanje (nositelj projekta) među ostalim usuglasili su plan provedbe obrazovnih i informativnih aktivnosti za volontere i organizatore volontiranja, načine organiziranja provedbe volonterskih akcija usmjerenih ka uključivanju ustanova za odgoj i obrazovanje (vrtići, osnovne i srednje škole), plan organiziranja i dodjele godišnje volonterske nagrade te promotivnih aktivnosti.
Provedba svih aktivnosti u okviru spomenutog projekta osigurana je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih.