{gallery}2015/09/07/01{/gallery} Gradski savjet mladih Grada Vukovara održao je operativni sastanak s predstavnicima Grada Vukovara, udrugama mladih i za mlade koje djeluju u gradu Vukovaru i s bivšim članicama prvog saziva Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara.

Glavne teme sastanka bile su funkcioniranje Savjeta mladih i komunikacija s Gradom Vukovarom te priprema i konačno upućivanje u proceduru Gradskog Programa za mlade Grada Vukovara i Operativnog plana provedbe Gradskog programa mladih Grada Vukovara.