{gallery}2015/09/28/03{/gallery} PRONI Centar za socijalno podučavanje/Info centar za mlade Vukovar organizira 30. rujna 2015. godine Putujuću informiraonicu u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja, na temu "Volontiranje kao oblik cjeloživotnog učenja".

Cilj ove Putujuće informiraonice je informirati građane, posebice mlade o volonterstvu, što uče volontirajući, kako i gdje se mogu uključiti u volontiranje i još mnogo toga.

Na štandu Info centra za mlade Vukovar svim zainteresiranima biti će dostupni i materijali vezani za navedenu tem koje će dijeliti naši volonteri i ujedno prenositi svoja iskustva, znanja i vještine koje su stekli volontiranjem.

Putujuća informiraonica održati će se od 11:00 do 13:00 sati ispred robne kuće Velepromet, a u slučaju kiše možete nas pronaći u Gradskoj knjižnici Vukovar.

Tjedan cjeloživotnog učenja je nacionalna obrazovna kampanja koja potiče ostvaranje ideje o promoviranju učenja i obrazovanja. Riječ je o UNESCO-voj inicijativi pokrenutoj 1999. godine, koja se obilježava svake godine u mnogim zemljama kako bi se senzibirala i potaknula javnost za cjeloživotno učenje, promicala kultura učenja te potaknula osobna motivacija.

Ova aktivnost financirana je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Vukovara.