U povodu Međunarodnog dana prava djeteta u Podružnici Obiteljski centar, 20. studenoga 2015. god., u 13.00 sati, održat će konstituirajuća sjednica Vijeća udomljene djece i mladih. Naime, od srpnja 2015. god., u sklopu Podružnice Obiteljski centar u Vukovaru, osnovano je i organizirano Vijeće udomljene djece i mladih – prvi takav oblik dobrovoljnog i organiziranog djelovanja djece i mladih na području Vukovarsko-srijemske županije.
Cilj njegova osnivanja jeste promicanje interesa udomljene djece i mladih, njihova prava na obiteljski život te uključivanja u zajednicu, kao i potpunijeg ostvarivanja prava i potreba djece i mladih u udomiteljstvu.
Na današnjoj sjednici Vijeća, održat će se edukativna radionica „Udomiteljstvo i ja.." te ćemo između trinaestero djece - vijećnika, izabrati predsjednika i zamjenika Vijeća. Isti će u svom budućem radu, zajedno s ostalim članovima Vijeća te njegovim stručnim voditeljicama, nastojati uočavati stanja i potrebe djece i mladih u udomiteljstvu, zalagati se za donošenje odluka, programa i drugih mjera za unaprjeđenje položaja djece u udomiteljstvu, pratiti i upoznavati prava djece u alternativnoj skrbi, ostvarivati kontakte s drugim vijećima udomljene djece i mladih i razmjenjivati iskustava, pratiti dostignuća takovih dječjih aktivnosti, informirati ostalu udomljenu djecu i mlade o svojim saznanjima, postupcima i ostvarenim rezultatima, sudjelovati u promoviranju udomiteljstva za djecu te obavljati druge poslove od interesa za udomljenu djecu i mlade.
Naši vijećnici suglasni su u pogledu potrebe javnog iznošenja svojih mišljenja i prijedloga, kao i nastojanja da nekima od budućih sjednica nazoče dužnosnici, predstavnici Grada Vukovara te predstavnici pravnih osoba za koje oni ocijene da mogu doprinijeti rješavanju određenih problema iz života udomljene djece i mladih.

Predstojnica Podružnice Obiteljski centar
Ružica Pandža, dipl.soc.rad.univ.spec.iur.