{gallery}2015/11/23/02{/gallery} U petak 20. studenog 2015. godine u Vinkovcima održan je okrugli stol na temu „Primjena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u Republici Hrvatskoj", kojeg je organizirala Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, a organiziran je u sklopu projekta Ministarstva pravosuđa „Zajedno smo jači"
Cilj Okruglog stola bio je potaknuti otvorenu raspravu na temu ocjene sustava besplatne pravne pomoći i potaknuti uključivanje šire javnosti u predmetnu problematiku sa svrhom daljnjeg jačanja kvalitete sustava besplatne pravne pomoći.
Ispred Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica" Vukovar, okruglom stolu prisustvovala je Klara Šimić.