{gallery}2015/11/25/03{/gallery} U okviru programa „Podrška ženama u nepovoljnom društvenom položaju" Udruga žena Vukovar organizirala je održavanje okruglog stola s predstavnicima institucija koje rade sa ženama žrtvama nasilja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Program „Podrška ženama u nepovoljnom društvenom položaju" provodi se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Vukovar, a financiran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.

Tema okruglog stola bila je obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a obilježavanje ovog dana planirano je kao radni sastanak svih institucija koje rade na ovom problemu te ostalih važnih gradskih institucija. Na radnom je sastanku planirano iznošenje statističkih podataka za ovu godinu, razgovor o problemima u radu sa ženama žrtvama nasilja i mogućnostima za poboljšanje rada između sudionika.