{gallery}2015/11/25/04{/gallery} Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica" Vukovar u partnerstvu sa Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije, Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Nova Gradiška i Udrugom za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, održali su besplatnu jednodnevnu edukativnu radionicu na temu: Izrada materijala u lako razumljivom obliku. Pozvani su i zainteresirani djelatnici OCD koje skrbe o osobama s invaliditetom s područja Vukovarsko srijemske županije, liječnici, medicinske sestre, socijalni radnici, defektolozi, psiholozi, pedagozi i radnici iz drugih javnih ustanova, koji se u svom radu skrbe i susreću sa korisnicima sa intelektualnim oštećenjem.

Edukativna radionica održana je u sklopu projekta "Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga", kojega provode partneri od 29. prosinca 2014. do 28. veljače 2016. godine, a projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva "Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga" – Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" 2007. - 2013., a sufinancira ga Ured za udruge Vlade RH.

Edukacija „U lako razumljivom obliku" je organizirana 25. studenoga 2015. u Adici – Slavonska kuća od strane Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjima „Golubica" Vukovar, a ispred UZOSIO Golubica edukaciji su prisustvovali Ivica Azenić, Jelena Hodak, Tona Majkić i Danijela Stanek.