{gallery}2015/12/18/01{/gallery} Akcija ''Pozovi za naš let u šareni svijet''

Pozivom na broj 060 933 933 pomažete udruzi "Vukovarski leptirići" da se za preko 80 djece s poteškoćama u razvoju osigura nastavak kvalitetne i kontinuirane rehabilitacije, koja se i sada provodi zahvaljujući donacijama i raznim sponzorstvima.

Sredstva iz akcije su namijenjena provođenju rehabilitacijskih programa, integraciji i stvaranju društva jednakih mogućnosti.

U Vukovarsko – srijemskoj županiji siromaštvo, zanemarivanje i nerazumijevanje položaja djece s teškoćama u razvoju ugrožavaju kvalitetan razvoj djece više negoli prije.
Roditelji svakodnevno preuzimaju ulogu terapeuta, odgojitelja, skrbnika, prijatelja za igru, jer nema stručno organiziranog rada s djecom, pa sve rehabilitacijske tehnike moraju tražiti izvan mjesta stanovanja, što dodatno otežava ionako tešku financijsku situaciju obitelji.

Programi koje udruga provodi su: Neurofeedback, Laser za integriranje primitivnih refleksa (QRI), Tomatis terapija, Brain Gym, Senzorna integracija, Logoped, Defektolog, igraonica, Terapijsko jahanje i Kreativna radionica.

Ukidanje rehabilitacijskih postupaka koje Udruga provodi učinilo bi nepopravljivu štetu djeci i obiteljima te ih se dovelo u situaciju razvoja raznih zdravstvenih i psihičkih komplikacija i egzistencijalnih poteškoća jer bi roditelji morali putovati po cijeloj Hrvatskoj na terapije. Redoviti rehabilitacijski tretman neophodan je i zbog toga što su djeca uključena u udrugu trenutno u optimalnoj fazi razvoja kad je moguće postići velike pomake u njihovom razvoju. Djeca još uvijek nisu integrirana u vrtiće, što dovodi do toga da cijela obitelj dolazi u stanje povišenog stresa koji narušava kvalitetu obiteljskih interakcija.

Zbog svega navedenog, razne donacije su jedini način da se realizira i omogući kvalitetan i kontinuiran rad sa djecom s poteškoćama u razvoju, a na taj način i šansa za uspješnim napretkom.
Nadamo se da ćete kao i uvijek do sada biti uz malene leptiriće i uključiti se u našu akciju pod nazivom 'Pozovi za naš let u šareni svijet'.

Više o nama možete pročitati na http://vukovarski-leptirici.hr/ i Facebooku Vukovarski leptirići