{gallery}2015/05/25/03{/gallery} KU "Danubius", kao nositelj likovne kolonije u sklopu prvosvibanjskog izleta u Adici, odlučila je radove nastale na istoj donirati u humanitarne svrhe. Razmatrajući djelovanje i potrebe udruga koje se bave prvenstveno radom s djecom u gradu Vukovaru, odlučila je ove godine izabrati udrugu "Vukovarski leptirići" te radove nastale na koloniji darovati istoj, a u smislu potpore za prikupljanje prijeko potrebnih sredstava za rad. Na koloniji je nastalo 14 radova, od kojih 2 ulja na platnu, 8 akrila na platnu i 4 pastela.