Povjerenstvo za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva u 2022. godini (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:402-03/21-01/2, URBROJ:2196/01-02-21-4 od 26. listopada 2021. godine) izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta javnog Natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 12.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 9.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 3.

Lista programa/projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 9.

 

Evi. broj

Naziv udruge

Naziv programa/projekta

Zapažanja

5

Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara

„Obilježavanje značajnih datuma antifašističke borbe i edukacija mladih na širenju istine o antifašizmu kao civilizacijskoj vrijednosti demokratske Europe“

Ispunjava uvjete

7

Lions klub Vukovar

Vukovarski kros – Hrvatskoj na ponos

Ispunjava uvjete

8

Hrvatska udruga za selekciju i uzgoj sitnih životinja „Vukovar 1955“

Udruga uzgajatelja malih životinja „Vukovar-1955“

Ispunjava uvjete

9

PRONI Centar za socijalno podučavanje

Info Centar za mlade Vukovar

Ispunjava uvjete

10

Pčelarska udruga Cornacum Vukovar

Organoleptičko ocjenjivanje medova i edukacija pčelara

Ispunjava uvjete

12

Klub podvodnih aktivnosti „Vukovar“

Roni-čisti-budi spreman

Ispunjava uvjete

13

Mirovna grupa mladih Dunav

Otvorena učionica za mlade

Ispunjava uvjete

15

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

„Niste sami tu smo zbog vas – Informirajte se!“

Ispunjava uvjete

16

Europski dom Vukovar

Program rada EDVU – Doprinos razvoju lokalne zajednice 2022.

Ispunjava uvjete

 

Lista programa/projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja - 3:

6

Pčelarska udruga „Vukovar 91“

Edukacija članova pčelarske udruge „Vukovar 91“

Nedostaje kopija zadnje izborne skupštine

11

Kinološka udruga „Vukovar“ Vukovar

Nacionalna izložba pasa CAC-HR 2022

Nedostaje kopija zadnje izborne skupštine

14

Stichting Koalicija za rad s psihotraumom i za mir Vukovar

Muzej empatije

Prijedlog nije dostavljen u zadanom roku

Nedostaje kopija zadnje izborne skupštine

Prijavitelj ne može osigurati sufinanciranje programa/projekta u minimalnom iznosu od 30%

 

Lista prijedloga udruga koje su zadovoljile propisane (formalne) uvjete natječaja upućuje se, putem ovog zapisnika, na procjenu kvalitete, a prijedlozi koji se odbijaju radi ne ispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Upravni odjel za društvene djelatnosti pisanim će putem obavijestiti sve Prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane uvjete o razlozima odbijanja njihovog prijedloga.

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihov prijedlog ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za drušvene djelatnosti Grada Vukovara, koji će odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara prijedlog će biti upućen u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijedlog će biti odbijen.