Povjerenstvo za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Tehnička kultura u 2022. godini (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:402-01/21-01/21, URBROJ:2196/01-02-21-4 od 26. listopada 2021. godine) izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta javnog Natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 2.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 2.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 0.

Lista programa/projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 2.

Evi. broj

Naziv udruge

Naziv programa/projekta

Zapažanja

5

Mirovna grupa mladih Dunav

TIK – Tehničko informatička kultura

Ispunjava uvjete

6

Radioamaterski klub „Vukovar“ Vukovar

Aktivnosti kluba u 2022.

Ispunjava uvjete

 

Lista prijedloga udruga koje su zadovoljile propisane (formalne) uvjete natječaja upućuje se, putem ovog zapisnika, na procjenu kvalitete, a prijedlozi koji se odbijaju radi ne ispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Upravni odjel za društvene djelatnosti pisanim će putem obavijestiti sve Prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane uvjete o razlozima odbijanja njihovog prijedloga.

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihov prijedlog ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za drušvene djelatnosti Grada Vukovara, koji će odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara prijedlog će biti upućen u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijedlog će biti odbijen.