Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda RH, 3/20, 3/21 i 15/22) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Javni poziv
za dodjelu financijske potpore udrugama (zajam) u 2023. godini
(u daljnjem tekstu Poziv)

UO za društvene djelatnosti poziva udruge sa sjedištem ili podružnicom na području Grada Vukovara koje provode ugovorene projekte u 2022./2023. godini.

DOKUMENTI:

  1. Odluka o načinu raspodjele sredstava
  2. Tekst Javnog natječaja
  3. Obrazac opisa projekta
  4. Obrazac Proračuna projekta
  5. Obrazac Ugovora o sufinanciranju projekta
  6. Obrazac za opisno i financijsko izvještavanje
  7. Obrazac propisanih uvjeta
  8. Obrazac za ocjenu kvaltete prijave