Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje II. Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2023. godini“, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva (KLASA: 402-05/22-01/14, URBROJ:2196-1-02-22-3 od 27. listopada 2022. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta II. Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 1.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 1.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 0.

Evid. broj

Naziv udruge

Naziv programa/projekta

Zapažanja

33

Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata

Istina o Domovinskom ratu

Ispunjava uvjete

Projekt koji je zadovoljio propisane uvjete upućuje se na procjenu programa / projekata prijavljenih na II. Javni natječaj „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2023. godini“.

PREDJSEDNIK POVJERENSTVA
Zlatko Zaoborni