R E P U B L I K A  H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

 

KLASA:402-02/23-01/4
URBROJ:2196-01-4-23-31
Vukovar, 08. svibnja 2023.


SVIM PRIJAVITELJIMA
- obavijest -

PREDMET: Zajam udrugama civilnog društva za provođenje projekata ugovorenih
u 2022. i 2023. godini

Grad Vukovar objavio je 20. veljače 2023. godine Javni poziv za dodjelu financijske potpore udrugama (zajam) u 2023. godini.

Obavještavamo sve zainteresirane prijavitelje da se 08. svibnja 2023. godine navedeni Javni poziv zatvara zbog iskorištenosti sredstava.

 

S poštovanjem,


PROČELNIK

Josip Paloš, mag. iur.