Ažuriran je Indikativni kalendar postupka Natječaja

Faze postupka

Datum

Objava Natječaja

25.veljače 2019.

Rok za podnošenje prijedloga

25. ožujka 2019.

Rok za slanje pitanja vezanih uz Natječaj

11. ožujka 2019.

Rok za upućivanje odgovora na pitanja vezana uz Natječaj

18. ožujka 2019.

Rok za provjeru propisanih uvjeta Natječaja

  4. travnja 2019.

Rok za slanje obavijesti o zadovoljavanju propisanih uvjeta Natječaja

11. travnja 2019.

Rok za procjenu programskih/projektnih prijedloga

10. svibnja 2019.

Rok za objavu nacrta prijedloga o dodjeli financijskih sredstava i slanje obavijesti Prijaviteljima

17. svibnja 2019.

Rok za ugovaranje

24. svibnja 2019.

Davatelj financijskih sredstava ima mogućnost ažuriranja ovog indikativnog kalendara. Obavijest o tome, kao i ažurirana tablica, objavit će se na web stranici

http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/objave

 

Faze postupka

Datum

Objava Natječaja

25.veljače 2019.

Rok za podnošenje prijedloga

25. ožujka 2019.

Rok za slanje pitanja vezanih uz Natječaj

11. ožujka 2019.

Rok za upućivanje odgovora na pitanja vezana uz Natječaj

18. ožujka 2019.

Rok za provjeru propisanih uvjeta Natječaja

  4. travnja 2019.

Rok za slanje obavijesti o zadovoljavanju propisanih uvjeta Natječaja

11. travnja 2019.

Rok za procjenu programskih/projektnih prijedloga

10. svibnja 2019.

Rok za objavu nacrta prijedloga o dodjeli financijskih sredstava i slanje obavijesti Prijaviteljima

17. svibnja 2019.

Rok za ugovaranje

24. svibnja 2019.