Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama i udrugama u području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar, objavljenog 14. veljače 2017. godine (KLASA:402-03/17-01/1, URBROJ:2196/01-02-17-2) s rokom podnošenja prijedloga do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava.

Javno izvješće o vanrednim sredstvima 2017. - društvene djelatnosti