Poštovani, prethodno objavljeno izvješće sadržavalo je tiskarsku pogrešku u nazivu prijedloga programa udruge pod redniim brojem 3, VSPD Javor te je zamijenjeno trenutno objavljenim i ispravljenim izvješćem. Ispričavamo se svim zainteresiranim subjektima zbog ove neugodnosti i zahvaljujemo na razumijevanju.

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokranih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2017. godinu.

Izvješće