Financiranje udruga

Rezultati provjere formalnih uvjeta Javnog natječaja Osnaživanje civilnog društva u 2024. godini

Povjerenstvo za dodjelu financijske potpore udrugama (zajam) u 2023. godini objavljuje javno izvješće o dodijeljenim zajmovima udrugama u 2023. godini.

Rezultati provjere formalnih uvjeta Javnog natječaja Kultura u 2024. godini

Izvršni odbor Zajednice donosi Odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2024. godini

Izvršni odbor Zajednice donosi Odluku o raspodjeli prostora na korištenje sportskim udrugama za provedbu Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara.

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2024. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj: Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2024. godini

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga civilnog društva (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju.

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su programski usmjerene na rad u području promicanja tehničke kulture i potiču održivost neprofitnog sektora i povezivanje različitih dionika.

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga civilnog društva (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju.