Financiranje udruga

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje prijedloga aktivnosti za provedbu Dana mladih Vukovar u 2018. godini

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite objavljuje listu prvenstva za dodjelu prostora – Velebitska 16

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja „Dani mladih u 2018. godini" – obavijest udrugama o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta.

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro - Lista prvenstva za dodjelu prostora

Provjera propisanih uvjeta – Javni natječaj za dodjelu prostora (Velebitska 16a)

Provjera propisanih uvjeta - Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Javni poziv za sredstva pričuve u području ostalih tekućih donacija udrugama proisteklim iz Domovinskog rata u 2018. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj za predlaganje programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2018. godini

Javni poziv
za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2018. godinu za aktivnosti udrugama koje pridonose Osnaživanju civilnog društva

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja kulture za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro