Upravni odjel za opće poslove

Obavijest građanima o radu Gradske uprave Grada Vukovara, a vezano za COVID potvrde.