Svim pripadnicama i pripadnicima policijskih snaga Republike Hrvatske čestitam Dan policije i blagdan njihovog zaštitnika, sv. Mihovila!

Doprinos koji je hrvatska policija dala u obrani i stvaranju naše domovine je zaista velik. Na tome, ali i na svakodnevnom odgovornom i profesionalnom radu na dobrobit svih građana Republike Hrvatske vam se iskreno zahvaljujem, sa željom za puno budućih uspjeha u obavljanju vaše dužnosti.

Gradonačelnik Grada Vukovara
Ivan Penava, prof.