Na posljednjoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Vukovara jedna od brojnih točaka bila je i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara. Gradski vijećnici trebali su raspravljati o izmjenama i dopunama gradskog Statuta kako bi isti bio usklađen sa zakonskim izmjenama. Međutim, rasprava vijećnika je izostala. Gradonačelnik Željko Sabo, kao predlagač izmjena i dopuna Statuta, povukao je tu točku s dnevnog reda uz obrazloženje kako je ovo suviše ispolitizirano zbog lokalnih izbora te izrazio svoje žaljenje zbog takve situacije i propuštene prilike za postizanje razumnog rješenja . Gradonačelnik Željko Sabo je pred novinarima dodatno naglasio kako postoji „viši zakon koji će sada uskladiti Statut grada Vukovara s državnim zakonima".

Što je prethodilo takvoj situaciji? Predsjednik Gradskoga vijeća Grada Vukovara Goran Bošnjak odbio je uvrstiti u predložene izmjene Statuta amandman Kluba vijećnika HSP dr. Ante Starčevića o izmjeni članka 61. Statuta uz pojašnjenje da jednostavno nije prošao potrebnu proceduru u skladu sa Poslovnikom i Statutom grada Vukovara. Amandmanom je traženo brisanje sadašnjeg stavka u članku 61. Statuta koji propisuje ravnopravnu uporabu hrvatskog jezika i latiničnog pisma i srpskog jezika i ćiriličnog pisma u službenoj komunikaciji u javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Vukovara, a zamijenio bi ga stavak da se „zbog pijeteta prema žrtvama Domovinskog rata Grad Vukovar u cijelosti izuzima od odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i samoga Statuta". Zbog istih proceduralnih razloga predsjednik Gradskoga vijeća Grada Vukovara odbio je i prijedlog Kluba vijećnika SDSS-a koji je želio da se u sklopu izmjena i dopuna Statuta u članak 61. Statuta grada Vukovara ugradi da su „na području Grada Vukovara u ravnopravnoj službenoj uporabi hrvatski jezik i latinično pismo i srpski jezik i ćirilično pismo" i da tako dođe do primjene Ustavnog zakona.

O najnovijim događanjima biti će izviješten Ured državne uprave kao i Ministarstvo uprave koje će donijeti konačnu odluku. – Da, sada o tome treba odlučiti Ministarstvo uprave. Mogli smo ulice, trgove pa čak i dijelove grada izuzeti iz primjene zakona. Sada postoji mogućnost da se donese odluka o cjelovitoj primjeni zakona, ali vjerujem da će se u svakom slučaju voditi briga o osjećajima ljudi – naglasio je predsjednik Gradskoga vijeća Grada Vukovara Goran Bošnjak.