Povjerenik Europske komisije za proširenje Štefan Füle dao je pozitivnu ocjenu Republici Hrvatskoj i hrvatskoj Vladi u ispunjavanju uvjeta i zadaća za ulazak u Europsku uniju. Među ostalim, povjerenik Füle na jučerašnjoj izvanrednoj sjednici Vlade RH istaknuo je da fondovi EU pružaju veliku priliku hrvatskom gospodarstvu da se izvuče iz recesije i da će samo u prvih šest mjeseci članstva Hrvatskoj na raspolaganju biti 655 milijuna koje treba znati iskoristiti.

Potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova EU Branko Grčić odgovorio je da Hrvatska već ima spremnih sedam velikih projekata za (su)financiranjem iz europskih fondova među kojima se nalazi i vodoopskrbni projekt u Vukovaru ukupne vrijednosti 362 milijuna kuna.

Direktorica Vodovoda Grada Vukovara Milica Zebec o projektu „Vukovar":

-Projekt ''Vukovar'' je projekt poboljšanja vodokomunalne infrastrukture grada Vukovara i obližnjih naselja, koji će se sufinancirati sredstvima EU fondova, sastoji se od:

• Dogradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava (sanacija i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Vukovara u duljini - 21 km, Izgradnja spojnih cjevovoda za naselja Vera i Pačetin -7 km)

• Izgradnja vodospreme od 3000 m3

• Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda područja Aglomeracije Vukovar (Planira se sanacija rekonstrukcija 28 km i proširenje od 9,7 km sustava odvodnje otpadnih voda grada Vukovara, zatim izgradnja sustava odvodnje sa priključenjem na centralni UPOV Vukovar za naselje Lipovača 4,2 km, Bogdanovci 9,8 km i Borovo 42,8 km)

• Izgradnja UPOV Vukovar (III stupanj pročišćavanja kapaciteta 42 000 ES, na lokaciji Petri skela, koncipiran na SBR postupku pročišćavanja s ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u Dunav)

• Dobava opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje

Projekt ''Vukovar'', vrijedan 48. 255.002,00 EUR-a, u potpunosti je spreman za apliciranje, odnosno izrađena je kompletna projektna i studijska dokumentacija te ishođeni su svi potrebni akti gradnje.

Gradonačelnik Vukovara Željko Sabo naglašava:

-Ovo je samo još jedna potvrda kako Grad Vukovar sa svojim timom ljudi spremno dočekuje ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Moram naglasiti da imamo pripremljene i neke projekte koje ćemo nastojati aplicirati za sredstva iz fondova Europske unije, što na najbolji mogući način pokazuje i dokazuje našu stručnost i kvalitetu.