Građane grada Vukovara podsjećamo da rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju ističe 30. lipnja 2013. godine. U nastojanjima da se zainteresiranim građanima izađe ususret do posljednjeg trenutka Ured Grada Vukovara nadležan za legalizaciju zgrada zaprimat će zahtjeve stranaka svakim radnim danom od 8 - 18 sati te u subotu 29. lipnja i nedjelju 30. lipnja 2013. godine od 8 - 18 sati.

Za građane je važno znati da je za postupak legalizacije najvažnije u zakonskom roku predati zahtjev, a dokumentacija potrebna u prilogu zahtjeva može se dostaviti i naknadno. Također, zahtjev se može predati u zakonskom roku u pisarnicu Grada Vukovara ili poslati poštom.

Napominjemo da se obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nalazi na službenoj stranici Grada Vukovara.