POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-01/19-01/11
URBROJ:2196/01-2-19-20
Vukovara, 29. srpnja 2019.

Nakon testiranja koje je održano dana 29. srpnja 2019. godine i intervjua od 29. srpnja 2019. godine, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, utvrđuje prema ukupnom broju ostvarenih bodova sljedeću:

RANG-LISTU KANDIDATA

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

1. Martina Prepunić 20 bodova
2. Martin Turkalj 17 bodova
3. Neda Vučković 15,5 bodova

2. VIŠI REFERENT ZA GRADSKU IMOVINU

1. Nebojša Bajić 16 bodova
2. Aleksandar Radeka 15 bodova
3. Mihaela Nović 15 bodova

Predsjednica povjerenstva
Lidija Nikšić